Radca prawny i nawiązanie z nim współpracy

Radca prawny i nawiązanie z nim współpracy

Zawód radcy prawnego cieszy się uznaniem i prestiżem społecznym. Radcowie prawni, tak jak i adwokaci są ludźmi cenionymi i poważanymi. Budzą respekt, a ich zdanie często uznawane jest za pewnik, są bowiem autorytetami w wielu kwestiach. To nie tylko ludzie wykształceni, ale także i cechujący się wysokim poziomem uczciwości i sumienności. Etyka zawodowa jest tu […] czytaj dalej...
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Nie jedne z was być może zadawał sobie kiedyś pytanie odnośnie tego, czym jest odpowiedzialność cywilna? Najprościej rzecz ujmując, odpowiedzialność cywilna to nic innego jak ponoszenie finansowych konsekwencji działań własnych, bądź też działań osób trzecich. Osoba odpowiedzialna za powstałe szkody zobowiązana jest bowiem, do finansowego zadość uczynienia za powstałe szkody, bądź też do przywrócenia stanu […] czytaj dalej...
Ubezpieczenia dzieci w szkole i przedszkolu – czy trzeba je opłacać?

Ubezpieczenia dzieci w szkole i przedszkolu – czy trzeba je opłacać?

Będąc rodzicem dzieci w wieku szkolnym, czy też przedszkolnym, wraz z rozpoczęciem roku zostajemy postawieni przed faktem konieczności opłacenia ubezpieczenia naszej pociechy. Wprawdzie nie jest to wydatek duży, sięgający najczęściej kwoty kilkudziesięciu złotych, to jednak nie każdy z nas czuje chęć opłacenia takiej polisy. czytaj dalej...
Konsekwencje błędu w pracy

Konsekwencje błędu w pracy

Wykonujemy różne czynności w naszej pracy. Jedne są bardziej odpowiedzialne, inne trochę mniej. Rzadko kto jednak zastanawia się codziennie nad tym, jakie mogą być konsekwencje naszych działań. Robiąc coś, nie myślimy o tym, że nasza pomyłka może kogoś kosztować zdrowie, życie, albo utratę majątku. Nie zastanawiamy się również nad tym, czy stać nas na pokrycie […] czytaj dalej...
Ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenie zawodowe

Na przedstawicieli pewnych profesji związanych ze szczególnym rodzajem ryzyka związanego z oddziaływaniem na losy osób trzecich, nałożony został przez ustawodawcę obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwanego w skrócie OC zawodowym. Obowiązek ten szczegółowo opisany został w ustawach i rozporządzeniach właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności i aktywności zawodowej i to zarówno w wysokości minimalnych sum […] czytaj dalej...
By pracowało się bardziej komfortowo – ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

By pracowało się bardziej komfortowo – ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Każdy zawód wiąże się w określonym ryzykiem i z koniecznością wykonywania określonych czynności. Jedne są błahe, inne wywierają bezpośredni wpływ na życie i funkcjonowanie wielu innych osób. W takim przypadku, konieczne jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, które zabezpiecza nie tylko osoby trzecie dając im pewność dochodzenia ich roszczeń, ale także i samego ubezpieczonego. Dzięki polisie OC […] czytaj dalej...
Wypadki się zdarzają – lepiej być ubezpieczonym

Wypadki się zdarzają – lepiej być ubezpieczonym

OC zawodowe stanowi rodzaj ubezpieczeń, które nie wszystkim wydają się być potrzebne. W końcu, nie można z góry zakładać, że przytrafi nam się coś, co sprawi, że nasze życie wywróci się do góry nogami, lub w korzystnym układzie – przyjdzie nam słono zapłacić za swój błąd, czy też pomyłkę. Nie wszystko da […] czytaj dalej...
Brak wymaganego ubezpieczenia zawodowego – konsekwencje

Brak wymaganego ubezpieczenia zawodowego – konsekwencje

Istnieje w naszym kraju szereg zawodów w przypadku, których istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia zawodowego z tytułu OC. Ze względu na fakt, że ubezpieczenia zawodowe dla niektórych zawodów są narzucone odgórnie obowiązującymi przepisami prawa (o czym więcej tutaj), oczywistym jest, w przypadku ich braku wyciągane są określone konsekwencje. Powołano, bowiem stosowne organy, które zajmują się kontrolą […] czytaj dalej...
Copyright ©2013