Ubezpieczenia zawodowe

Jednym z bardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych dostępnych obecnie na rynku są ubezpieczenia zawodowe (o których również pod tym linkiem: https://iexpert.pl/). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawody wymagające szczególnych kwalifikacji jest absolutną koniecznością. Stanowi to nie tylko zabezpieczenie od ponoszenia finansowych konsekwencji szkód podczas praktyki zawodowej osobom trzecim, to także poczucie bezpieczeństwa i gwarancję spokojnego wykonywania swoich czynności zawodowych.

Ubezpieczenie – dla kogo

Jednym z bardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych dostępnych obecnie na rynku są ubezpieczenia zawodowe

Autor zdjęcia: Green Energy Futures

Konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego regulowana jest rozporządzeniem Ministra Finansów i dotyczy takich zawodów jak:

 • zarządca nieruchomości,
 • adwokat,
 • architekt,
 • lekarz,
 • doradca podatkowy,
 • notariusz,
 • itp.

Obok ubezpieczenia obowiązkowego istnieje grupa produktów ubezpieczeniowych o charakterze dobrowolnym, dedykowanych osobom, które nie są zobligowane do jego wykupienia. Taka możliwość dotyczy:

 • nauczycieli,
 • osób prowadzących strzeżony parking samochodowy,
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • przewoźników drogowych,
 • itd.

Obecny rynek ubezpieczeniowy ma do zaoferowania bardzo szeroka gamę produktów, dzięki czemu istnienie możliwość wyboru polisy najbardziej wpisującej się w możliwości oraz potrzeby osób zainteresowanych ich zakupem.

Warto jednak przed zakupem dokładnie przeanalizować dostępną ofertę oraz swoje potrzeby.