Kto jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zawodowego?

W naszej pracy wykonujemy często czynności, które oddziałują na innych ludzi. Niedopełnienie naszych obowiązków, lub też błąd mogą mieć bardzo przykre i dotkliwe dla nich konsekwencje. Dotyczy to zwłaszcza zawodów, gdzie ryzyko to jest bardzo duże. Z tego właśnie względu, konieczne jest OC zawodowe (do wykupienia online). Zabezpiecza ono nie tylko majątek osoby ubezpieczonej (nie odpowiada własnym majątkiem), ale przede wszystkim gwarantuje wypłatę odszkodowania poszkodowanemu (wypłaty dokonuje ubezpieczyciel do wysokości polisy ubezpieczeniowej).

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

W naszej pracy wykonujemy często czynności, które oddziałują na innych ludzi. Niedopełnienie naszych obowiązków, lub też błąd mogą mieć bardzo przykre i dotkliwe dla nich konsekwencje

Autor zdjęcia: We Design Volvo

Jak podkreślają specjaliści, ubezpieczać powinien się tak naprawdę każdy z nas. Nie każdego jednak stać na taką polisę. W przypadku jednak zawodów obarczonych dużą odpowiedzialnością, oc jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Ubezpieczenie takie chroni klientów przed konsekwencjami błędnych decyzji przedstawicieli niektórych profesji, gwarantując im skuteczność dochodzenia swoich roszczeń.

Do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia z tytułu OC zobligowani są między innymi:

 • komornicy sądowi,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • radcowie prawni,
 • adwokaci,
 • księgowi,
 • notariusze,
 • architekci,
 • biura usług płatniczych,
 • inżynierowie,
 • lekarze,
 • zakłady opieki zdrowotne, j
 • biegli rewidenci,
 • rzecznicy patentowi,
 • detektywi,
 • dysponenci jednostek ratownictwa medycznego.