Brak wymaganego ubezpieczenia zawodowego – konsekwencje

Istnieje w naszym kraju szereg zawodów w przypadku, których istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia zawodowego z tytułu OC. Ze względu na fakt, że ubezpieczenia zawodowe dla niektórych zawodów są narzucone odgórnie obowiązującymi przepisami prawa (o czym więcej tutaj), oczywistym jest, w przypadku ich braku wyciągane są określone konsekwencje. Powołano, bowiem stosowne organy, które zajmują się kontrolą wywiązywania się z obowiązku ubezpieczeniowego w związku z wykonywaną profesją.

Istnieje w naszym kraju szereg zawodów w przypadku, których istnieje obowiązek posiadania ubezpieczenia zawodowego z tytułu OC

Autor zdjęcia: Kompania Piwowarska

Kontrolę taką przeprowadzają uprawnione do tego urzędy i instytucje. Są to organy różniące się między sobą, w zależności od rodzaju wykonywanej profesji. Przykładowo, w przypadku grupy zawodowej radców prawnych, organem kontrolnym jest tu Ministerstwo Sprawiedliwości i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Co się stanie, gdy nie ma się ważnej polisy zawodowej

Jeśli zdarzy się, że w toku prowadzonej kontroli, osoba fizyczna, bądź prawna, nie posiada ważnej polisy z tytułu odpowiedzialności zawodowej, a przepisami prawa zobligowana jest do jej posiadania, poniesie ona karę określoną w stosownych aktach prawnych, które dotyczą tejże profesji.

W przypadku na przykład agenta ubezpieczeniowego będzie to kara w wysokości 1000 euro, którą zapłacić należy na rzecz budżetu państwa (podstawą prawną jest w tym wypadku artykuł 11 ustęp 4 Ustawy o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym).

Wspomnieć należy przy tym jednak o tym, że nawet w przypadku zapłaty nałożonej kary przez stosowne organy kary, nie jest się zwolnionym z obowiązku wykupienia polisy ubezpieczenia zawodowego OC.