By pracowało się bardziej komfortowo – ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Każdy zawód wiąże się w określonym ryzykiem i z koniecznością wykonywania określonych czynności. Jedne są błahe, inne wywierają bezpośredni wpływ na życie i funkcjonowanie wielu innych osób. W takim przypadku, konieczne jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, które zabezpiecza nie tylko osoby trzecie dając im pewność dochodzenia ich roszczeń, ale także i samego ubezpieczonego. Dzięki polisie OC zdjęty jest, bowiem z niego obowiązek wypłaty odszkodowania z majątku własnego. A tak by się stało, gdyby nie zostało zawarte ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (więcej: https://iexpert.pl/).

Dochodzenie odszkodowania z OC zawodowego

Nie jest jednak tak, że o odszkodowanie wystąpić z OC zawodowego może każdy

Autor zdjęcia: Images_of_Money

Nie jest jednak tak, że o odszkodowanie wystąpić z OC zawodowego może każdy. Konieczne jest wykazanie ponad wszelką wątpliwość związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zdarzeniami zaistniałymi (szkodą) a poczynaniami zawodowymi określonej osoby (sprawcy szkody). Dokumenty takie należy przedstawić ubezpieczycielowi, który wystawił takową polisę OC. Po zapoznaniu się z załączonymi materiałami dowodowymi i po przeprowadzeniu własnego postępowania wyjaśniającego, stwierdza on czy i w jakiej wysokości odszkodowanie powinno zostać wypłacone.

Naturalnie, zdarzyć może się tak, że poszkodowany nie zgodzi się z orzeczeniem wydanym przez ubezpieczyciela. Wówczas może zwrócić się do sądu, domagając się zadośćuczynienia na drodze postępowania. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że nie dość, że postępowanie takie może ciągnąć się latami, to dodatkowo pociąga za sobą wymierne koszty, na poniesienie, których trzeba być przygotowanym. Jeśli sąd przyzna rację poszkodowanemu, liczyć on może nie tylko na zwrot kosztów postępowania, ale także i kosztów związanych z pokryciem wynagrodzenia swojego pełnomocnika. Jeśli tak się jednak nie stanie i wina nie zostanie udowodniona, nie dość, że nie uzyska się odszkodowania, to dodatkowo poniesie się niemałe koszty związane z postępowaniem sądowym. Zanim, więc podejmie się takie kroki, warto rozważyć ich zasadność i realnie ocenić swoje szanse na udowodnienie swoich racji.