Ubezpieczenie zawodowe

Na przedstawicieli pewnych profesji związanych ze szczególnym rodzajem ryzyka związanego z oddziaływaniem na losy osób trzecich, nałożony został przez ustawodawcę obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwanego w skrócie OC zawodowym. Obowiązek ten szczegółowo opisany został w ustawach i rozporządzeniach właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności i aktywności zawodowej i to zarówno w wysokości minimalnych sum ubezpieczenia jak też i sankcji grożących za brak polisy.

Na przedstawicieli pewnych profesji związanych ze szczególnym rodzajem ryzyka związanego z oddziaływaniem na losy osób trzecich, nałożony został przez ustawodawcę obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zwanego w skrócie OC zawodowym

Autor zdjęcia: Dave Dugdale

Naturalnie nie jest jednak tak, że samo ubezpieczenie zawodowe (o którym kilka dodatkowych informacji tutaj) zdejmuje z osób wykonujących swą pracę obowiązek starannego i rzetelnego podejścia do wykonywania czynności zawodowych. Wręcz przeciwnie. Obowiązek posiadania ubezpieczenia zawodowego podyktowany jest przede wszystkim chęcią zapewnienia poszkodowanym wypłacalności należnych odszkodowań, w przypadku, gdyby na skutek błędów, bądź też zaniechań zawodowych ubezpieczonego doszło do wyrządzenia komuś krzywdy.

Odszkodowanie wypłacane z ubezpieczenia zawodowego

W praktyce wygląda to tak, że wysokość odszkodowania, które wypłacane jest przez ubezpieczyciela, zależy od wielkości krzywdy, która została wyrządzona przez właściciela polisy. Pamiętać należy jednak o tym, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie do pewnego, założonego poziomu, zależnego od wysokości wykupionej polisy OC.

Zdarzyć się więc może i tak, że konieczne stanie się dochodzenie nadwyżkowej kwoty w sądowym postępowaniu cywilnym (http://www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/279639,Co-warto-wiedziec-o-postepowaniu-cywilnym.html), które skierowane zostanie bezpośrednio przeciwko osobie, której działania doprowadziły do zaistnienia szkody.