Konsekwencje błędu w pracy

Wykonujemy różne czynności w naszej pracy. Jedne są bardziej odpowiedzialne, inne trochę mniej. Rzadko kto jednak zastanawia się codziennie nad tym, jakie mogą być konsekwencje naszych działań. Robiąc coś, nie myślimy o tym, że nasza pomyłka może kogoś kosztować zdrowie, życie, albo utratę majątku. Nie zastanawiamy się również nad tym, czy stać nas na pokrycie ewentualnych strat które wyrządziliśmy klientom i osobom trzecim.

Ubezpieczenia zawodowe

Ubezpieczenie zawodowe zapewniają możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń osobom poszkodowanym w wyniku naszych działań zawodowych (także ich zaniechania)

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Ubezpieczenia zawodowe (które można wykupić np. online: https://iexpert.pl/) powołane do życia zostały właśnie po to, by zapobiegać takim sytuacjom. Zapewniają one możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń osobom poszkodowanym w wyniku naszych działań zawodowych (także ich zaniechania).

Są zawody, w których ubezpieczenie to jest ubezpieczeniem dobrowolnym, są też i takie, w przypadku których ich posiadanie jest koniecznością, należą do nich zawód:

 • komornika sądowego,
 • organizatora imprez masowych,
 • rzeczoznawcy majątkowego,
 • pośrednika nieruchomości,
 • agenta ubezpieczeniowego,
 • brokera ubezpieczeniowego,
 • radcy prawnego,
 • adwokata,
 • księgowego,
 • notariusza,
 • architekta,
 • inżyniera,
 • lekarza,
 • biegłego rewidenta,
 • rzecznika patentowego,
 • detektywa,
 • i dysponenta jednostek ratownictwa medycznego.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe posiadać muszą również biura usług płatniczych i zakłady opieki zdrowotnej.

Wyżej wymienione osoby, które wykonują te zawody, zobligowane są do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC. Mówi o tym ustawa, lub rozporządzenie dedykowane dla poszczególnych rodzajów działalności.