Radca prawny i nawiązanie z nim współpracy

Zawód radcy prawnego cieszy się uznaniem i prestiżem społecznym. Radcowie prawni, tak jak i adwokaci są ludźmi cenionymi i poważanymi. Budzą respekt, a ich zdanie często uznawane jest za pewnik, są bowiem autorytetami w wielu kwestiach. To nie tylko ludzie wykształceni, ale także i cechujący się wysokim poziomem uczciwości i sumienności. Etyka zawodowa jest tu nie mniej ważna jak doświadczenie i wiedza, dlatego kładzie się na nią duży nacisk w wykonywaniu zadań przynależnych tej profesji.

Bezpieczeństwo współpracy z radcą prawnym

Zawód radcy prawnego cieszy się uznaniem i prestiżem społecznym

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Każdy, kto decyduje się na nawiązanie współpracy z radcą prawnym może czuć się bezpiecznie. Poczucie to gwarantuje ubezpieczenie radcy prawnego (więcej), które obowiązkowo posiada każdy, kto wykonuje ten zawód. W sytuacji więc, gdyby na skutek błędu, czy też zaniechania w wykonaniu czynności zawodowych doszło do naruszenia interesów, bądź też wyrządzenia krzywdy osobom trzecim – posiadają one możliwość wystąpienia o wypłatę im stosownego odszkodowania.

Odszkodowanie takie w tym przypadku wypłacane jest bezpośrednio przez ubezpieczyciela, z którym zawarta została umowa na polisę z tytułu OC. Nie jest jednak tak, że wystarczy wystąpić z roszczeniem, by odszkodowanie takie uzyskać. Konieczne jest bowiem dowiedzenie, że szkoda wyrządzona w ogóle została, a także wykazać należy bezsprzeczny udział w niej ubezpieczonego. W takiej sytuacji, ubezpieczyciel, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedstawionych mu dokumentów podejmuje decyzję czy i w jakiej wysokości wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie. Jeśli suma pieniężna wypłacona przez ubezpieczyciela jest zdaniem poszkodowanego zbyt niska, może on wystąpić na drogę sądową. Wówczas w osobnym postępowaniu sąd dokona oceny sytuacji i wyda odpowiednie zalecenia ubezpieczycielowi.